Pretekanie v lodnej triede Micro Class podľa aktuálneho Súťažného poriadku ISAF.

Euro Micro Slovakia Cup 2017 – Oravská Priehrada (30.6.-2.7.2017)

Prihláška / Register Form      Zoznam prihlásených lodí / List of registered boats

Rozpis pretekov / Notice of Race

CLASS RULES OF THE MICRO CLASS / AJ

Dowlnoad in English:
MicroClass-Rules-2006-EN

TRIEDOVÉ PRAVIDLÁ / SK

Dowlnoad v slovenskom jazyku:
MicroClass-Pravidla-2006-SK