Pretekanie v lodnej triede Micro Class podľa aktuálneho Súťažného poriadku ISAF.

CLASS RULES OF THE MICRO CLASS / AJ

Dowlnoad in English:
MicroClass-Rules-2006-EN

TRIEDOVÉ PRAVIDLÁ / SK

Dowlnoad v slovenskom jazyku:
MicroClass-Pravidla-2006-SK