ŽILINA CUP 2. – SP MICRO

25. – 26. 4. 2015  Vodné dielo Žilina

 

 Výsledky pretekov

Trieda : MIC – Micro class   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Log.body %
1. SVK 4 Nosko Juraj 108 034 11 2* 1* 1 1 1 1 1 1 6 4395 17
  Nosko Ľubomír 110 371 11                  
  Sedlačko Jozef 110 414 11                  
2. SVK 41 Potucký Juraj 326 001 11 1 4* 2 3* 2 3 2 2 12 2890 33
  Potucký Martin 326 002 11                  
  Tušik Ján 326 030 11                  
3. SVK 98 Kelemen Michal 224 042 11 3 2 3 2 4* 2 3 4* 15 2010 50
  Kelemen Ladislav 226 063 11                  
  Malovaný Richard 224 051 11                  
4. SVK 10 Hrubjak Karol 234 014 11 5* 5 4 4 DSQ* 4 4 3 24 1385 67
  Ščamba Igor 226 057 11                  
5. SVK 64 Fedor Stanislav 226 014 11 4 3 6* 5 3 5 6* 5 25 900 83
  Lénárt Ondrej 226 020 11                  
  Fedor Matej 226 051 41                  
6. SVK 71 Fedor Miroslav 226 018 11 6* 6* 5 6 5 6 5 6 33 505 100
  Štaffen Roman 226 048 11                  
  Fedor Jakub 226 052 41

 

ROZPIS pretekov:

 ČTK:  202/15
 Miesto: Vodné dielo Žilina
 Dátum: 25. 4. 2015 – 26. 4.2015
Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu
Usporiadateľ: Klub športového jachtingu Žilina
Riaditeľ: Ladislav Kelemen
Pravidlá: Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.
Budú platiť tieto ustanovenia:

  • Všeobecné plachetné smernice VPS 2015
  • Doplnok plachetných smerníc – Trate a značky

Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, slovenský text má prednosť.

Spôsobilosť a účasť: Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa požiadavky Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti:

 Trieda  Micro KJP
 Koeficient  5  3
 Štartovné  25 €  25 €

Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného.
Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov.

Časový program: Registrácia: 25.4.2015  8:00 – 10:00 v kancelárii pretekov v lodenici Klub športového jachtingu Žilina
Plánovaný počet rozjázd je 8 pre každú triedu.
Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 18.4.2015 o 11:00.
Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK.
V jeden deň môže byť najviac byť najviac 8 rozjázd..
Posledný možný čas znamenia výzvy je 26.4.2015 o 14:00.
Meranie: Každá loď musí pri registrácii predložiť platný premeriavací certifikát.
Plachetné smernice: Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie.
Trate:  Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc.
Vzdanie sa zodpovednosti: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Riaditeľ pretekov: Ladislav Kelemen

Predseda lodnej triedy Micro Class Slovakia: Ing. Martin Morávek

Sekretár lodnej triedy Micro Class Slovakia: Tomáš Chudík